Healthcare

Achieve more adherence as a doctor

This training aims to improve the patient compliance or adherence by strengthening interactions between you, the doctor, and your patient. Together with our trainers you will explore a new way of communicating that benefits treatment outcomes and that tackles some of the current issues in the field.

Your advantage

At the end of the training you will be able to:

 • Make the conversation safe so your patients dare to speak their mind.
 • Provide additional information and clarify the message of a doctor.
 • Send clear and comprehensible messages to your patents.
 • Detect the intrinsic motivation regarding adherence and respond to it.
 • Deal with objections more fluently.
 • Bring people that lack patient compliance back on course.

Knowledge and capacities after the training

During the training you will learn:

 • The latest facts, figures and impact on patient compliance in your therapeutic domain.
 • To deal with uncertainty or ambivalence (ambivalence matrix).
 • To detect the intrinsic motivation of your patients.
 • How you can motivate or coach your patients (effective communication).
 • To enable more positive influence from the patient’s environment and achieve better results.
 • How to deal with cultural differences.
 • Bring bad news in an appropriate way.
 • Several strategies to increase patient involvement.
 • How to deal with patients that found information online or got “the solution” from family or friends.

Teaching method

What can you expect?

 • Interactive sessions.
 • Real, hands-on cases.
 • Tailor-made content that meets your needs.
 • Completely adjusted to a specific pathology (diabetes, asthma,…).
 • Scientifically proven models.


Achieve more adherence as a pharmacist

This training aims to improve the patient compliance or adherence by strengthening interactions between you, the pharmacist, and your patient. Together with our trainers you will explore a new way of communicating that benefits treatment outcomes.

Your advantage

 • At the end of the training you will be able to:
 • Make the conversation safe so your patients dare to speak their mind.
 • Provide additional information and clarify the message of a doctor.
 • Send clear and comprehensible messages to your patents.
 • Detect the intrinsic motivation regarding adherence and respond to it.
 • Deal with objections more fluently.
 • Bring people that lack patient compliance back on course.

Knowledge and capacities after the training

During the training you will learn:

 • The latest facts, figures and impact on patient compliance in your therapeutic domain.
 • To deal with uncertainty or ambivalence (ambivalence matrix).
 • To detect the intrinsic motivation of your patients.
 • How you can motivate or coach your patients (effective communication).
 • To enable more positive influence from the patient’s environment and achieve better results.
 • How to deal with cultural differences.
 • Bring bad news in an appropriate way.
 • Several strategies to increase patient involvement.

Teaching method

What can you expect?

 • Interactive sessions.
 • Real, hands-on cases.
 • Tailor-made content that meets your needs.
 • Completely adjusted to a specific pathology (diabetes, asthma,…).
 • Scientifically proven models.

Program

 • Evening sessions, half days or full days.
 • Taught by professional trainers (experienced health care professionals,…).

Improve conversations with your doctor

This training aims to improve the interactions between you, the patient, and your doctor. Together with our trainers you will explore a new way to talk to professional healthcare providers and express your own thoughts in an effective way. This new level of communicating can benefit your treatment results.

Your advantage

At the end of the training you will be able to:

 • Prepare your visits well.
 • Talk about your personal concerns without any hesitation.
 • Address sensitive topics in an appropriate way.
 • See your doctor as your partner in sickness and in health.
 • Better understand the doctor's approach during a consultation.
 • Increase your personal involvement regarding your health.
 • Name unacceptable behaviour of your doctor.
 • Involve others to improve the follow up of your treatment.
 •  Use tools to reach better treatment results.

Knowledge and capacities after the training

During the training you will learn:

 • How to write a shopping list before visiting.
 • How to have good conversations with your doctor.
 • How a doctor's consultation proceeds.
 • What to do if there’s no match with your doctor.
 • How to discuss difficult topics.

e.g. certain behaviours that bother you.

Teaching method

What can you expect?

 • Interactive sessions.
 • Real, hands-on cases.
 • Introducing theoretical concepts.
 • Videos that show actual situations.
 • The preparation of a personal patient booklet.
 • Scientifically proven models. 


Motivational Interviewing for Healthcare Professionals

Theorie en Praktijk van Motivational Interviewing

Is veranderen van gedrag moeilijk? Ja, absoluut! Is veranderen van gedrag mogelijk? Ja!

En het kan heel boeiend zijn!

Iedere professional binnen de gezondheidszorg maakt wel eens mee dat het maar niet lukt om een patiënt te helpen veranderen. Of het nu gaat over meer of minder eten en meer bewegen, minder alcoholconsumptie of therapietrouw ten aanzien van medicatie. Ook u kent het frustrerende gevoel dat u het de patiënt zo gunt om te veranderen, maar dat het maar niet lijkt te lukken. Wij stellen u graag een methode voor, die in de internationale praktijk, zijn effect inmiddels heeft bewezen binnen een verscheidenheid aan settingen.

Motivational Interviewing

Het woord ‘motivatie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘movere’: bewegen. De ander zélf in beweging brengen om tot verandering te komen, in welke vorm dan ook is wat u met Motiverende Gespreksvoering kan bereiken. Elke professional heeft te maken met situaties waarin verandering wenselijk is en waarin het soms moeizaam of niet lijkt te gaan.

Motivational Interviewing (MI), in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd als Motiverende Gespreksvoering (MGV), is een evidence based methode om mensen te stimuleren tot gedragsverandering. Het helpt hen de ambivalentie ten opzichte van verandering te verhelderen en te overwinnen. Het wordt bijvoorbeeld veel ingezet bij problemen zoals het stoppen met roken, het ontwikkelen van betere eet- en leefgewoonten, bevorderen van therapietrouw en het stimuleren tot bewegen. Kenmerkend van MGV is dat de methode directief en persoonsgericht is. Door de houding van de professional is de ander actief betrokken bij de behandeling wat leidt tot betere resultaten.

Voor wie?

Motiverende gespreksvoering kan zinvol zijn voor elke professional die in zijn/haar werk met gedragsverandering en leefstijlproblematiek te maken heeft. In te passen in uw eigen, reeds bestaande stijl van werken, geeft MGV u nieuwe, extra en evidence-based instrumenten om de mensen met wie u werkt te begeleiden naar gedragsverandering.

Speciaal voor professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg, die te maken hebben met leefstijproblematiek van hun cliënten, gedragsveranderingsprocessen bij chronische ziekten (Infectieziekten, diabetes, hartrevalidatie, COPD, overgewicht) en voor diegenen werkzaam in ‘dwang of drang’ situaties (justitiele bemoeienis), biedt MGV een samenhangende en werkzame methodiek.

Wat leert u?

In deze interactieve basistraining maakt u kennis met deze evidence based methodiek. U neemt kennis van de concepten, uitgangspunten en technieken van MGV en wij presenteren u het concept van verandertaal. Dat wat deze methode zo effectief maakt. Daarnaast kunnen de deelnemers aangeven welke factoren in de omgeving een positief effect hebben op de begeleiding van de patiënten waarmee zij een bijdrage leveren aan een optimaal klimaat. Zowel voor de patiënten als voor de professionals zelf.

 

Eindtermen van training MGV

Deelnemers aan deze training hebben na afloop:

 • Kennis van de concepten en uitgangspunten van MGV;
 • Kundig zijn in de basisvaardigheden van MGV: (1) open vragen stellen (2) reflectief luisteren (3) bekrachtigen (4) samenvatten en (5) het geven van informatie;
 • Kundig zijn in het identificeren van veranderdoelen;
 • Herkennen, uitlokken, bekrachtigen en reageren op verandertaal
 • Het herkennen van moraliserende, etiketterende en discussie uitlokkende uitspraken in het dagelijkse professionele handelen en de invloed daarvan op het ontstaan van behoudtaal en wrijving;
 • Het herkennen en reageren op behoudtaal en wrijving;
 • Het maken van veranderafspraken;
 • Het versterken van commitment aan en uitvoer van veranderplan.

Programma basistraining

Dag 1

 • Introductie en werkafspraken
 • Verwachtingen van de deelnemers
 • De beperkingen van advies geven en overtuigingsstrategieën teneinde gedragsverandering te bewerkstelligen
 • MGV: definitie van de methode, het doel en de 'spirit’/de principes en de basisvaardigheden
 • De vier processen binnen MGV
 • Het ‘stages of change’ model, en de samenhang met ambivalentie en ‘readiness to change’
 • Oefeningen in basisvaardigheden
 • Bespreking huiswerk

Dag 2

 • Leerwensen vanuit de groep formuleren na het gewerkt hebben in de dagelijkse praktijk en het huiswerk
 • Weerstand en ‘discord’, herkennen van en effectief reageren
 • Het vergroten van de motivatie tot verandering
 • Directief reflecteren op verandertaal
 • Casuïstiek door de deelnemers aangedragen wordt geoefend in kleine groepen waarbij de puntjes op de ‘i’ worden geplaatst
 • Afsluitend gesprek over de verdere ontwikkeling van vaardigheden en borging ervan in de praktijk van de professional
 • Evaluatie

Vorm

De face-to-face training zal bestaan uit een mix van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, praktijksimulaties en oefeningen. De training wordt gegeven in het Nederlands. Een klein aantal materialen is echter in het Engels (videofragment); een passieve beheersing van deze taal is derhalve wenselijk.

Deelnemers face-to-face training

Maximumaantal per groep 15, wij hebben sterk de voorkeur voor een groep van 12-15 ivm optimalisatie van leerproces.

Tijdsduur

De training wordt gegeven in 8 sessies (2 workshopdagen) van ieder gemiddeld 1,5 uur. Om het leerproces te optimaliseren zal tussen dag 1 en dag 2 een periode van maximaal 4 weken zitten teneinde de deelnemers de kans te geven met het geleerde aan de slag te gaan en om de huiswerkopdracht uit te kunnen voeren. De data stellen wij in overleg met u vast.

Trainer / Consultant

Rob d’Hondt is actief lid van het Globale netwerk van trainers in MGV (MINT Inc.). Vanuit deze hoedanigheid heeft hij het afgelopen decennium een bijdrage geleverd aan de internationale opleiding van nieuwe MINT-trainers.  Hij is oprichter en ex-voorzitter van MINTned, het netwerk van MGV Trainers dat een kenniscentrum vormt van en voor onderzoek, ontwikkeling, training en uitvoering van MGV binnen het Nederlandse taalgebied. 

Rob heeft in samenwerking met Joke Claessens het Praktijkboek Motiverende Gespreksvoering geschreven. Een zelfstudieboek dat de lezer in staat stelt het eigen leerproces te optimaliseren, zie https://www.mgvindepraktijk.nl/. Het boek is inmiddels in 2e druk verschenen en een groot aantal hbo-opleidingen heeft dit boek opgenomen in de literatuurlijst. Rob werkt sinds 1997 succesvol aan de implementatie van MGV binnen een breed scala aan organisaties. Daarnaast werkt Rob als organisatiecoach aan leiderschap en continuïteit binnen organisaties.

Organisatie

De organisatie is eens samenwerking tussen The Co-Creation Change Company en Rob d’Hondt verzorgt de inhoud van de workshop.

How can we support you?

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x